Author Topic: Limitiranje RCON komandi  (Read 960 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline
*
Limitiranje RCON komandi
« on: October 07, 2010, 08:26:24 PM »
Dakle, je li moguće limitirati rcon komande ?

Tj. da se sa rcon lozinkom NE MOGU sve komande izvoditi...

I još me zanima postoji li mogućnost da se mogu postaviti dvije rcon lozinke.. jedna s više, a druga s manje komandi ?